Rady a návody k montáži plotů

Montáž drátěného plotu

 • Sloupky plotuNejprve stanovíme průběh plotu, ten můžeme vyznačit kolíky a napnutým provazem. Vzdálenost sloupků by měla být asi 2,30 - 2,50 m. Opěry potřebujeme na sloupku na začátku a na konci, na každém rohu a u plotů delších než 50m na rovné straně každých 30 - 35 m.
 • Vyhloubíme první základovou díru (cca čtverec 30x30 cm - hloubka děr by měla sahat do nezamrzající hloubky, doporučuje se minimálně 500 mm.) a dbáme na to, aby spodní držák po napnutí drátu ve sloupku plotu byl co nejníže nad zemí.
 • Připravenou díru vyplíme betonem a zabudujeme první sloupek plotu.
 • Každý počáteční sloupek musí být opřen o podpěru. Úhel, pod nímž se podpěra upevní, má souhlasit se směrem, jakým drátěný plot probíhá. Proto namontujeme opěru volně a na straně, na níž dosahuje na zem, vykopeme druhý základ, zalijeme betonem, opěru zapustíme a pevně našroubujeme na sloupek plotu. Postup opakujeme u konečného sloupku a pomocí vyrovnávací šňůry tažené horním držákem napnutí stanovíme přesnou hloubku a výšku mezisloupku. Zabetonujeme sloupky dle popisu.
 • Napínač drátu upevníme nahoře, u paty a uprostřed prvního a posledního sloupku plotu pomocí objímky pro upevnění.
 • Připravíme napínací drát (délky plotu + cca 10 cm) a nasadíme do trnu napínače drátu šroubovým klíčem.
 • Napínací drát umístíme do držáků na sloupcích.
 • Nastrčíme do protilehlých napínacích drátů a napneme šroubovým klíčem.
 • Drát s oky odrolujeme a napínací tyč pro pletivo prostrčíme prvními oky. Napínací tyč a pletivo se společně s drátem zastrčí do háku za objímku pro upevnění.
 • Pletivo z drátěných ok odrololujeme přes celou délku plotu a horní a spodní konce ohneme vzhůru a kolem napínacího drátu.
 • Aby se plot neprohýbal, upevníme drát s oky ke střednímu držáku napnutí drátu.

  Webdesign: Vikadesign 2006