Podmínky internetového prodeje & Doprava

Vyřízení objednávky

Po převzetí vaší objednávky vás budeme kontaktovat a dohodneme s vámi podrobnosti realizace vaší zakázky (tj. dopravu, termín dodání, způsob platby). Naše následná vzájemná dohoda je pak závazná pro obě strany.

Závaznost objednávky

Odesláním objednávky zákazník závazně potvrzuje, že si v dohodnutém termínu odebere zboží. Zákazník může zrušit objednávku pouze v případě, že dodavatel není schopen dodat zboží v dohodnutém termínu. V případě, že si zákazník objednané zboží nepřevezme (ani na toto dopředu neupozorní dodavatele), vyhrazuje si dodavatel právo fakturovat zákazníkovi storno poplatek.

Dodací podmínky

Pro dodání zboží zákazníkům standartně využíváme služeb České pošty, PPL Logistik, atd… Dle dohody můžeme využít i vlasního vozového parku.

Platební podmínky

Zboží dodáváme na dobírku nebo při platbě předem na účet. O případné změně ceny bude kupující informován ještě před dodáním zboží a má právo v této souvislosti zrušit nebo změnit objednávku. Ceny uvedené v e-shopu platí pro koncové zákazníky a jsou již se započteným DPH 20%.

Záruka

Výrobce/prodejce plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady ve smyslu ustanovení Občanského obchodního zákoníku po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, výrobek byl vystaven nadměrnému zatížení (v rozporu s předpisy, event.doporučením výrobce), živelnými pohromami nebo vyšší mocí.

Reklamace

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Občanského obchodního zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele. Zákazník je povinen při převzetí si zboží řádně zkontrolovat! Pokud je zjištěno poškození dodaného zboží, uplatňuje zákazník reklamaci u přepravující firmy. Na pozdější reklamace zřetelného zevního poškození vzniklého při přepravě nebude brán zřetel. V případě oprávněné reklamace zboží (prokázaná vada zboží) na které se vztahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu. Reklamaci zákazník uplatňuje u dodávající firmy Velkoobchod PLETIVA, Londýnská 8, 460 01 Liberec.

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel, který nakupuje zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, má dle ustanovení §53 odst.6 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění s výjimkou případů uvedených v odst.7: "Spotřebitel nemůže odstoupit podle odst.6 od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání."

Ochrana osobních údajů

Velkoobchod PLETIVA i jeho provozovatel se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data prodávat či poskytovat jakékoli třetí straně bez předchozího souhlasu vlastníka těchto dat, ani nepoužije bez souhlasu svěřená osobní data pro zasílání komerčních nabídek. Na přání zákazníka pak i bez udání důvodu jeho osobní data vymaže ze své databáze.

  Webdesign: Vikadesign 2006